Meme Kanseri Taraması Hangi Sıklıkta Yapılmalıdır? Meme Kanseri Taraması Nasıl Yapılmalıdır?

Meme Kanseri Taraması Hangi Sıklıkta Yapılmalıdır?
Meme Kanseri Taraması Nasıl Yapılmalıdır?

Meme Kanseri, görülme sıklığı yaş ile birlikte artan , yaşam boyunca her 8 kadından birisinde görülen, kadınlarda en sık gördüğümüz kanser tipidir. Hastaların %75 i menapoz sonrasında tanı alırken, %25’i menapozdan önce tanı almaktadır. Bu yazımda meme kanseri taramasının hangi kadına nasıl ve hangi sıklıkta yapılması gerektiğini açıklayacağım.

Meme Kanseri taramasında elimizde birkaç tane yöntem mevcut. Bunların başında kadının kendi memesini muayene etmesi gelmekte. Bunu klinik meme muayenesi dediğimiz bir doktor tarafından yapılan meme muayenesi takip eder. Meme kanseri taramasında en etkili yöntem, altın standart, Mammografi adı verilen bir çeşit meme filmiyle yapılır. Mammografiye ek olarak, Memenin Magnetik Rezonans kullanılarak incelenmesi ve Memeye Ultrasonografi muayenesi yapılması bazı durumlarda gerekebilir. MRI ve Ultrasonografi yardımcı görüntüleme yöntemleri olup meme kanseri taramasında ilk yapılacak tetkikler değildir.

Son yıllarda mamografinin yaydığı radyasyonun kendisinin de meme kanserine yol açabildiği, o nedenle bu taramanın yapılmamasını öneren bazı yanlış yönlendirmeler, haberler medyada yer alıyor. Önce bir düzeltme; Mammografi çekiminin size vereceği radyasyon miktarı son derece düşüktür ( 0,4 miliSievert mSv), okyanus aşırı bir uçak yolculuğu kadardır. Yani bir kez uçağa binmek ile bir kez Mammografi çektirirseniz alacağınıza eşit radyasyon alıyorsunuz. Bir kez karın bölgesine bilgisayarlı tomografisi çektirdiğinizde bunun yaklaşık 50 katı radyasyon alırsınız ( 20 mSv) .

Çalışmalar çok net bir şekilde gösteriyor ki, hiç bir şikayeti olmayan kadınlara yapılan yıllık Mammografi ile meme kanserine bağlı ölümleri %30 azaltmak mümkündür. Bu nedenle mutlaka meme kanseri taraması yapılmalıdır.

Öncelikle kadınları taşıdıkları risk gurubuna göre farklı sıklıkta ve farklı yöntemlerle taramak gerekiyor. Yani herkes için doğru olan tek bir protokol yok.

Eğer Aşağıdaki Bulgular VARSA Siz de ORTALAMA Riske Sahip Kadınlardansınız

 1. Meme kanseri belirtileri, muayene bulguları YOKSA
 2. Invaziv Meme Kanseri DEĞİLSENİZ
 3. Duktal veya Lobuler Karsinoma Insitu tanısı ALMADIYSANIZ
 4. Memenizde Atipik hücreler GÖRÜLMEDİYSE
 5. Birinci derece yakınlarınızda Meme kanseri YOKSA
 6. Ailenizde Herediter/Kalıtsal kanser sendromları YOKSA ( BRCA gen mutasyonu taşıyıcıları, Ailede Meme ve/veya Yumurtalık Kanseri varlığı )
 7. Önceden Radyoterapi ile tedavi EDİLMEDİYSENİZ ( Hodgkin Lenfoma vb için)

Ortalama Riski Olan Kadınlarda Tarama Önerileri

 1. 25-40 yaş arasındaki kadınlara yılda bir kez meme muayenesi yapılmalıdır.
 2. 40 yaşından büyük kadınlara yılda bir kez meme muayenesine ek olarak yılda bir kez Mammografi yapılmalıdır.
 3. Eğer Dense/Yoğun Meme dokusu varsa taramaya mutlaka meme ultrasonografisi eklenmelidir. Meme ultrasonografisi tek başına bir tarama testi değildir, meme kanserini yakalama duyarlılığı %25’den azdır.
 4. Tüm kadınlar ayda bir kez kendi memelerini muayene etmeli ve kendi meme dokusundaki değişimleri takip etmelidir.

Aşağıdaki Bulgular Varsa Siz de Ortalamadan YÜKSEK Riskli Kadınlardansınız

 1. Birinci derece yakınlarınızda Meme Kanseri VARSA ( Anne, Teyze, Kardeş)
 2. Memenizde Atipik Hiperplazi tanısı VARSA
 3. Memenizde Lobuler Karsinoma Insitu tanısı VARSA
 4. Memenizi içine alan bölgeye Radyoterapi YAPILDIYSA ( Hodgkin Lenfoma vb)
 5. BRCA Gen Mutasyonu VARSA

Yüksek Riskli Kadınlarda Tarama Önerileri

 1. Ailesinde Meme Kanseri Olan Kadınlara. 6 ayda bir meme muayenesi yapılmalıdır. Bu muayene meme kanseri tanısı alan kişinin, İLK TANI KONDUĞU yaştan 10 yıl önce başlamalıdır. Eğer annenize 41 yaşında kanser tanısı konduysa SİZİN TARAMANIZ 31 YAŞINDA başlamalıdır. Bu muayenenin 25 yaşından önce yapılmasına gerek yoktur ve 40 yaşından sonraya ertelenmemelidir. Annenize 65 yaşında tanı konduysa 55 yaşına kadar BEKLEMEMELİSİNİZ.b. Yıllık mammografi yapılmalıdır. Bu muayene kanser tanısı alan kişinin, ilk tanı konduğu yaştan 10 yıl önce başlamalıdır. Eğer annenize 41 yaşında kanser tanısı konduysa SİZİN MAMMOGRAFİNİZ 31 YAŞINDA başlamalıdır. Bu muayenenin 25 yaşından önce yapılmasına gerek yoktur ve 40 yaşından sonraya ertelenmemelidir. Annenize 65 yaşında tanı konduysa 55 yaşına kadar BEKLEMEMELİSİNİZ.

  c. Mammografiye ek olarak Meme Ultrasonografisi eklenmelidir.

  d. Mammografi ile Meme MR incelemesi dönüşümlü olarak 6 ay arayla yapılabilir, bunu doktorunuza danışmalısınız.

 2. Memesinde Atipik Hiperplazi Ve/veya Lobuler Karsinoma Insitu Olan kadınlara. Tanının konmasından itibaren 6/12 ay aralıkla klinik meme muayenesi yapılmalıdırb. Tanının konmasından itibaren yıllık Mammografi

  c. Mammografiye ek olarak Meme ultrasonografisi, özellikle dense-yoğun meme yapısı olanlarda yapılmalıdır.

 3. Meme Kanserine Genetik Eğilimi Olan Kadınlardaa. Her 6 ayda bir kez klinik meme muayenesib. 25 yaşından itibaren yıllık Mammografi

  c. Yıllık meme MR incelemesi, yapılabilir, zorunlu değil.

 4. Göğsüne ÖNCEDEN Radyoterapi Tedavisi Alan Kadınlardaa. Radyasyon terapisinden itibaren başlayarak her 6 ayda bir kez klinik meme muayenesib. Radyasyon tedavisinden 8 yıl sonra başlayarak yıllık Mammografi

  c. Yıllık Meme MR incelemesi yapılabilir

Kaynak: Memorial Sloan Kettering Cancer Center Guidelines

About cemayhan

Check Also

Polikistik Over Sendromu (PKOS) Nasıl Tedavi Edilir ?

Polikistik Over Sendromu (PKOS) Nasıl Tedavi Edilir ? PKOS’da elimizde bu kistleri( yumurtaları ) azaltacak …

Bir cevap yazın